Waswasa's tag archives

Khinzab ka waar aur is ka ilaaj

Hadees 31: Riwayat hai Hazrat Usman ibn abi Aas say, fermatay hain: Main nay arz kiya ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) shaitan mujh main aur meri namaz aur tilawat main hayel ho gya, namaz mushtaba ker di. [1] Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya, is shaitan ko khinzab keha jata hai, jab kabhi tum isay mahsoos kero to is say Allah ki panah mango aur bayen (left) taraf teen bar thuthkar do. [2] Maine yehi kiya to Allah nay isay dafa ferma diya. (Muslim) Sharah: ...

Shaitan ka pasandeeda fitna

Hadees 29: Riwayat hai Hazrat Jabir say, fermatay hain fermaya Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) nay: Shaitan pani per apna takht  bichata hai, phir apnay mukhtalif lashkar (saraya) ko logon main fitna dalnay kay liya bhaijta hai. [1] Un main say aik aa ker kehta hai k main nay falan falan fitna phailaya, iblees kehta hai "kuch nahi", phir dusra aa ker kehta hai k main nay falan ko us waqt tek na chora jab tek k us main aur us ki biwi main judai na daal di. iblees usay paas bithata hai aur k...

Waswasay ki hed

Hadees 23: Riwayat hai Hazrat Abu Huraira say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay: Tum say kisi kay paas shaitan aata hai to us say kehta hai k falan cheez kis nay paida ki, aur falan kis nay? [1] yahan tek k kehta hai tumhare Rab ko kis nay paida kiya? [2] Jab is hed ko pohanchnay legay to Aa'uzu Billah perh lo aur us say baaz raho. [3] (Muslim, Bukhari) Sharah: Ya to khud iblees kyun k woh tamam dunya per nazar rakhta hai aur sab main chakar lag...

Hamzaad / Qareen ki tehqeeq

Hadees 25: Riwayat hai Hazrat Ibn Masood say, fermatay hain k fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay: Tum main aisa koi nahi jis per aik sathi jinn aur aik sathi farishta muqarar na ho. Logon ne pucha Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) Aap per bhi? [1] Fermaya, mujh per bhi laiken Rab nay mujhe is per madad di, jis say woh musalman ho gya ab woh mujhe bhalayi ka mashwara daita hai. [2] (Muslim) Sharah: Yani her aqil baligh insaan kay sath waswasa dalnay kay liy...

Waswasay imaan ki alamat hain

Hadees 22: Riwayat hai Abu Huraira say fermatay hain k Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) kay Sahaba main say kuch Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki khidmat main hazir huye aur Aap (SalAllaho Aliehe Waslam) say puchnay lagay k "Hum apne dilon main aise khayalat mehsoos kerte hain k unhain byan kerna bohut bara gunnah maloom hota hai". [1] Fermaya Aap (SalAllaho Aliehe Waslam) nay k, "kya tum nay ye baat payi hai?" Arz kiya "Han". Fermaya, "Ye khula hua imaan hai". [2] (Muslim) Sha...

Waswasa (Buray khayalat) aur ilham main farq

Waswasa kay lughwi mani hain narm awaz, istelah main buray khayalat, fasid fikr ko waswasa kehte hain, aur achay khayalat ko ilahm. Waswasa shaitan ki taraf say hota hai aur ilham Allah ki taraf say. Haq ye hai k ghair Nabi ka ilham sharayi hujjat nahi kyun k shuba hai k woh shaitani waswasa ho. Waswasa say mutalliq ahadees aur sharah agli posts main byan ki jayain gi INSHALLAH. Ahadees: Buray iraday per pakar Waswasay imaan ki alamat hain Hamzaad / Qareen ki tehqeeq Waswasay k...
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes