Usman ibn Affan's tag archives

Azab e qabr ki suratain

Hadees 64: Riwayat hai Hazrat Usman say k Hazrat Usman jab kisi qabr per kharay hotay to itna rotay k aap ki darhi ter ho jati, arz kiya gaya k aap jannat dozakh ka zikr kertay hain to nahi rotay is say rotay hain [1] , fermaya k Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya k: Qabr akhirat ki manzilon main pehli manzil hai, agar is say nijat pa gaya to baad wali manzilain is se asan ter hain [2]. Aur agar is say he nijat na payi to baad wali manzilain is se sakht hain. [3] Fermaya Raso...

Kalima Tayeba aur Jannat

Hadees 10: Riwayat hai Abada ibn Samit say, fermate hain k main nay Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ko fermate suna: Jo gawahi day k Allah kay siva koi laiq e ibadat nahi aur yaqeenan Muhammad Allah kay rasool hain. Allah is per aag haram keray ga. (Muslim) Sharah: Is ki sharah pehle guzer chuki hai (click here) k is say murad tama islami aqayed qabool ker laina hai aur matlab ye hai k jis kay aqayed theek hain woh dozakh main hamaisha na rehay ga ya us say woh shakhs murad hai j...
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes