Sunnat's tag archives

Hazoor ki ita’at main Allah ki ita’at hai

Hadees 68: Riwayat hai Hazrat Abu Huraira say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay: Munkir kay siva meri sari ummat jannat main jaye gi. [1] Arz kiya gaya munkir kon hai? fermaya, jis nay meri fermaberdari ki behisht (jannat) main jaye ga, jis nay meri nafermani ki munkir hua. [2] (Bukhari) Sharah: Yahan ummat say murad ummat e ajabat hai, jinhon nay Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki tableegh ko qabool ker kay kalma perh liya werna Hazoor (SalAlla...

Quran o Sunnat per Aetisaam

Aetisaam (اعتیصام) jis k mani hain mana kerna ya rokna. Pakdamni ko isi liye asmat (عصمت) kehte hain k wo gunnah say rok daiti hai, is kay lughwi mani hain mazboot pakarna, chootnay aur bhagnay say rok laina. Istelah e shariyat main Quran o Sunnat ki haqqaniyat per aiteqaad aur us per hamaisha amal kernay ko aetisaam kehtay hain. Sunnat say muraad Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) kay saray fermaan aur woh amaal aur ahwaal hain jo musalmaanon kay liye qabil e amal hain, Hazoor (SalAllaho A...

6 Admiyon per Allah aur Nabi ki lanat

Hadees 55: Riwayat hai Hazrat Ayesha say, fermati hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay: 6 Admi woh hain jin per main nay aur Allah nay lanat ki, aur her Nabi maqbool-ad-dua (jis ki dua maqbool ho) hai [1]: Allah ki kitab main zyad'ti kernay wala [2] Allah ki taqdeer ka inkari [3] Jabran qabza jamanay wala ta k unhain zaleel keray jinhain Allah nay izzet di [4] Aur unhain izzet de jinhain Allah nay zaleel kiya [5] Aur Allah kay haram ko halaal samjhnay wala [6...
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes