Sunan Ibn e Maja's tag archives

Azab e qabr ki suratain

Hadees 64: Riwayat hai Hazrat Usman say k Hazrat Usman jab kisi qabr per kharay hotay to itna rotay k aap ki darhi ter ho jati, arz kiya gaya k aap jannat dozakh ka zikr kertay hain to nahi rotay is say rotay hain [1] , fermaya k Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya k: Qabr akhirat ki manzilon main pehli manzil hai, agar is say nijat pa gaya to baad wali manzilain is se asan ter hain [2]. Aur agar is say he nijat na payi to baad wali manzilain is se sakht hain. [3] Fermaya Raso...

Taqdeer ki deegar ahadees

Hadees 56: Riwayat hai Hazrat Matr bin Ukamis, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay: Jab Allah Ta'ala kisi banday kay mutal'liq zameen main marnay ka faisla ferma daita hai, to us kay liye wahan zaruri kaam daal daita hai. (Ahmad, Tirmizi) Sharah: Kaam dunyawi ya deeni. Ba'az log zyarat e roza kay liye, ya hajj kay liye Makkah ya Madina jatay hain aur wahan inteqaal ho jata hai. Aisi hajat bhi mubarak aur maut bhi. Hadees 57: Riwayat hai Abu Darda...

Taqdeer main behs kerna mana hai

Hadees 51: Riwayat hai Hazrat Abu Huraira say: Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) humare paas tashreef laye halan k hum masla e taqdeer per jhagar rahay the. [1] To Aap (SalAllaho Aliehe Waslam) naraz huye hata k chehra anwar surkh ho gaya goya k rukhsaron main anaar kay danay nichor diye gaye hain. [2] Aur fermaya, kya tumhain is ka hukam diya gya hai ya main isi kay sath tumhari taraf bhaija gya?[3] Tum say pehle logon nay jab is masla main jhagray kiye to halak he ho gaye. [4] M...

Kya dawa Allah ki taqdeer palat daiti hai?

Hadees 49: Riwayat hai Hazrat Abu Khizama say woh apnay walid se riwayat fermate hain: Main nay arz kiya ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam), mutla' fermaiye k jo manter hum kerte hain[1] jo dawain (Medicine) aur perhaiz istemaal main latay hain, kya ye Allah ki taqdeer palat daite hain? [2] Fermaya, ye khud Allah ki taqdeer say hain [3] (Ahmad, Tirmizi, Ibn e Maja) Sharah: Yani taweez ganday, dam darood, jhar phonk, ya hadees ki dua, ya buzurgon kay amaal say hon to jaiz we...

Jannat main dakhil kernay walay amal

Hadees 6: Riwayat hai Abu Huraira say, fermate hain kay: Aik dehati Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki khidmat main hazir huye, arz kernay lagay kay mujhe aisay kaam ki hidayat fermaiye k main woh keron to jannati ho jaon. Fermaya Allah ko pujo Us ka kisi ko shareek na thehrao. Namaz qayam kero aur zakat ferz do, ramzan kay rozay rakho. [1] Woh (dehati) bolay qasam us ki jis kay qabzay main meri jaan hai, kabhi is say kuch ghataon berhaon ga nahi. [2] Phir woh chal diye to Hazoor ...
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes