Namaz's tag archives

Hazoor ki ita’at main Allah ki ita’at hai

Hadees 68: Riwayat hai Hazrat Abu Huraira say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay: Munkir kay siva meri sari ummat jannat main jaye gi. [1] Arz kiya gaya munkir kon hai? fermaya, jis nay meri fermaberdari ki behisht (jannat) main jaye ga, jis nay meri nafermani ki munkir hua. [2] (Bukhari) Sharah: Yahan ummat say murad ummat e ajabat hai, jinhon nay Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki tableegh ko qabool ker kay kalma perh liya werna Hazoor (SalAlla...

Khinzab ka waar aur is ka ilaaj

Hadees 31: Riwayat hai Hazrat Usman ibn abi Aas say, fermatay hain: Main nay arz kiya ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) shaitan mujh main aur meri namaz aur tilawat main hayel ho gya, namaz mushtaba ker di. [1] Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya, is shaitan ko khinzab keha jata hai, jab kabhi tum isay mahsoos kero to is say Allah ki panah mango aur bayen (left) taraf teen bar thuthkar do. [2] Maine yehi kiya to Allah nay isay dafa ferma diya. (Muslim) Sharah: ...

Jannat main dakhil kernay walay amal

Hadees 6: Riwayat hai Abu Huraira say, fermate hain kay: Aik dehati Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki khidmat main hazir huye, arz kernay lagay kay mujhe aisay kaam ki hidayat fermaiye k main woh keron to jannati ho jaon. Fermaya Allah ko pujo Us ka kisi ko shareek na thehrao. Namaz qayam kero aur zakat ferz do, ramzan kay rozay rakho. [1] Woh (dehati) bolay qasam us ki jis kay qabzay main meri jaan hai, kabhi is say kuch ghataon berhaon ga nahi. [2] Phir woh chal diye to Hazoor ...

Islam kya hai

Hadees 1: Riwayat hai Hazrat Amro Bin Absah se fermatay hain keh Main Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) ki khidmat main hazir hua aur pucha keh Hazoor Islam main Aap kay sath kon kon hai? fermaya aik ghulam aik azad. [1] Maine arz kiya Islam kya hai? fermaya achi baat kerna khana khilana. [2] Maine pucha imaan kya hai? fermaya sabar aur sakhawat. [3] Maine pucha konsa Islam behter hai? fermaya jis ki zuban o hath se musalman salamat rehain. [4] Maine pucha kon sa iman af...
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes