Muwatta Li-Malik's tag archives

Hazrat Adam her naik o bad say khabardar the

Hadees: 46: Riwayat hai Muslim ibn Yasar say, fermatay hain k Hazrat Umar ibn Khattab say is ayat e mubarak ka matlab pucha gya "Jab Aap kay Rab nay Adam ki peethon say un ki zariyat nikali" Hazrat Umar nay fermaya main nay Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) ko suna, Aap (SalAllaho Aliehe Waslam) say yehi sawal kiya gya to Aap (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya: Allah nay Hazrat Adam ko paida fermaya aur un ki peeth ko apnay hath se mala. [1] To us say un ki aulad nikli. [2] T...

Khinzab ka waar aur is ka ilaaj

Hadees 31: Riwayat hai Hazrat Usman ibn abi Aas say, fermatay hain: Main nay arz kiya ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) shaitan mujh main aur meri namaz aur tilawat main hayel ho gya, namaz mushtaba ker di. [1] Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya, is shaitan ko khinzab keha jata hai, jab kabhi tum isay mahsoos kero to is say Allah ki panah mango aur bayen (left) taraf teen bar thuthkar do. [2] Maine yehi kiya to Allah nay isay dafa ferma diya. (Muslim) Sharah: ...
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes