Musnad Abu Da’ud's tag archives

Azab e qabr ki suratain

Hadees 64: Riwayat hai Hazrat Usman say k Hazrat Usman jab kisi qabr per kharay hotay to itna rotay k aap ki darhi ter ho jati, arz kiya gaya k aap jannat dozakh ka zikr kertay hain to nahi rotay is say rotay hain [1] , fermaya k Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya k: Qabr akhirat ki manzilon main pehli manzil hai, agar is say nijat pa gaya to baad wali manzilain is se asan ter hain [2]. Aur agar is say he nijat na payi to baad wali manzilain is se sakht hain. [3] Fermaya Raso...

Munkar nakeer kay sawalat (2 of 2)

Hadees 60: Riwayat hai Hazrat Abu Huraira say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay: Jab mayyet dafn ki jati hai [1], to us kay paas do syah rang, neeli ankhon walay, farishtay aatay hain [2]. Aik ko munkar dusray ko nakeer kaha jata hai. Woh kehtay hain "tu in sahab kay baray main kya kehta hai?" [3]. To mayyet kehti hai ye Allah kay banday hain aur us k Rasool, main gawahi daita hon k Allah kay siva koi mabood nahi aur yaqeenan Muhammad (SalAllaho Alie...

Badmazhabon kay paas baithnay ki mumaniat

Hadees 53: Riwayat hai Abdullah ibn Umar say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay Qaderya firqa is ummat ka majusi tola (Group) hai. [1] Agar bimar per jain to in ki mizaj pursi na kero aur agar mar jain to in kay janazon main na jao [2] (Ahmad, Abu Da'ud) Sharah: Ummat say murad kalma go hain (qaumi musalman). Majusi ka aqeeda hai k alam kay khaliq do hain, khair ka khaliq Yazdaan aur shar ka Harman, aise he qaderya apnay ko amaal ka khaliq mantay hain, ...

Insaan ki paidaish mukhtalif tabiat say hai

Hadees 50: Riwayat hai Hazrat Abu Musa say, fermatay hain k main nay Nabi kareem (SalAllaho Aliehe Waslam) ko fermatay suna: Allah Ta'ala nay Adam ko aik muthi (fist) say paida kiya, jo tamam ruye zameen say li gayi. [1] Lehaza aulad e Adam zameen kay andazay per ayi. [2] In main surkh, safaid, kalay aur dermiyanay aur narm o sakht o paleed o paak hain. [3] (Ahmad, Tirmizi, Abu Da'ud) Sharah: Is terhan k Hazrat Izraeel A.S. nay her qism ki zameen say thori thori mitti hasil ki ...

Hazrat Adam her naik o bad say khabardar the

Hadees: 46: Riwayat hai Muslim ibn Yasar say, fermatay hain k Hazrat Umar ibn Khattab say is ayat e mubarak ka matlab pucha gya "Jab Aap kay Rab nay Adam ki peethon say un ki zariyat nikali" Hazrat Umar nay fermaya main nay Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) ko suna, Aap (SalAllaho Aliehe Waslam) say yehi sawal kiya gya to Aap (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya: Allah nay Hazrat Adam ko paida fermaya aur un ki peeth ko apnay hath se mala. [1] To us say un ki aulad nikli. [2] T...

Insan ki paidaish aur taqdeer

Hadees 36: Riwayat hai Hazrat Ibn Masood say, fermatay hain kay sachay Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) nay khabar di: Tum main say her aik ka mada e paidaish maa k pait main chalis din nutfa rehta hai, phir isi qadr khoon ki phutki, phir usi qadr lothra, [1] phir Allah Ta'ala aik farishta char (4) baatain likh ker bhaijta hai, [2] to woh farishta us k kaam, us ki maut, us ka rizq, aur badbakht hai ya naikbakht hai, sab kuch likh laita hai. [3] Phir us main rooh phonki jati hai to...

Allah kay liye mohabbat-o-Adawat

Hadees 14: Riwayat hai Hazrat Abu Zer say, fermate hain fermaya Nabi kareem (SalAllaho Aliehe Waslam) nay: Behtereen amal Allah kay liye mohabbat aur Allah kay liye adawat hai. (Abu Dawood) Sharah: Kyun kay dusre amal qalib (wajud, jism) say ada hote hain aur Allah kay liye mohabbat aur adawat qalb (dil) say, woh sab badni ibadat hain aur ye dil ki ibadat. Allah kay liye mohabbat jab he ho gi jab Allah say mohabbat ho gi, aur Allah ki mohabbat us kay tamam ehkamat ka zeriya hai, i...
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes