Khassi's tag archives

Her uzw (Body Part) ka alehda gunnah hai

Hadees 42: Riwayat hai Hazrat Abu Huraira say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay k: Allah Ta'ala nay her admi per us k zina ka hissa likha hai, jisay woh yaqeenan paye ga. [1] Lehaza ankh ka zina nazr e bad hai. [2] Aur zuban ka zina guftgu hai [3] Dil tamanna aur khwahish kerta hai, sharmgah is khwahish ko sacha ya jhoota ker daiti hai [4] (Muslim, Bukhari) Aulaad e adam per zina ka hissa likha ja chuka hai, jisay woh yaqeenan paye ga. Ankho...
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes