Anas bin Malik's tag archives

Hazoor ki ita’at main Allah ki ita’at hai

Hadees 68: Riwayat hai Hazrat Abu Huraira say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay: Munkir kay siva meri sari ummat jannat main jaye gi. [1] Arz kiya gaya munkir kon hai? fermaya, jis nay meri fermaberdari ki behisht (jannat) main jaye ga, jis nay meri nafermani ki munkir hua. [2] (Bukhari) Sharah: Yahan ummat say murad ummat e ajabat hai, jinhon nay Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki tableegh ko qabool ker kay kalma perh liya werna Hazoor (SalAlla...

Hamzaad / Qareen ki tehqeeq

Hadees 25: Riwayat hai Hazrat Ibn Masood say, fermatay hain k fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay: Tum main aisa koi nahi jis per aik sathi jinn aur aik sathi farishta muqarar na ho. Logon ne pucha Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) Aap per bhi? [1] Fermaya, mujh per bhi laiken Rab nay mujhe is per madad di, jis say woh musalman ho gya ab woh mujhe bhalayi ka mashwara daita hai. [2] (Muslim) Sharah: Yani her aqil baligh insaan kay sath waswasa dalnay kay liy...

Momin honay ki shert

Hadees 2: Riwayat hai Hazrat Anas bin Malik RA say, fermate hain k fermaya Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) nay: Tum main se koi momin nahi ho sakta jab tek k main usay maa baap aulad aur sab logon say pyara na ho jaon. (Muslim, Bukhari)
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes