Abu Musa's tag archives

Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) kay ilm o hidayat ki tashbeehat

Hadees 72: Riwayat hai Hazrat Abu Musa say, fermatay hain fermaya Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) nay: Meri aur jo kuch mujhe Allah nay day ker bhaija us ki kahawat is shakhs ki si hai jis nay kisi qaum kay paas aa ker kaha k main nay apni ankhon say aik lashkar dekha hai [1]. Main khula deranay wala hon [2]. Bacho Bacho. Us ki qaum say aik tolay (Group) nay us ki baat maan li aur andhaire mu uthay aur barwaqt nikel gaye to bach gaye . Aur un kay aik tolay (Group) nay jhutla diya woh usi jagh...

Insaan ki paidaish mukhtalif tabiat say hai

Hadees 50: Riwayat hai Hazrat Abu Musa say, fermatay hain k main nay Nabi kareem (SalAllaho Aliehe Waslam) ko fermatay suna: Allah Ta'ala nay Adam ko aik muthi (fist) say paida kiya, jo tamam ruye zameen say li gayi. [1] Lehaza aulad e Adam zameen kay andazay per ayi. [2] In main surkh, safaid, kalay aur dermiyanay aur narm o sakht o paleed o paak hain. [3] (Ahmad, Tirmizi, Abu Da'ud) Sharah: Is terhan k Hazrat Izraeel A.S. nay her qism ki zameen say thori thori mitti hasil ki ...
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes