Abdullah ibn Masood's tag archives

Insan ki paidaish aur taqdeer

Hadees 36: Riwayat hai Hazrat Ibn Masood say, fermatay hain kay sachay Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) nay khabar di: Tum main say her aik ka mada e paidaish maa k pait main chalis din nutfa rehta hai, phir isi qadr khoon ki phutki, phir usi qadr lothra, [1] phir Allah Ta'ala aik farishta char (4) baatain likh ker bhaijta hai, [2] to woh farishta us k kaam, us ki maut, us ka rizq, aur badbakht hai ya naikbakht hai, sab kuch likh laita hai. [3] Phir us main rooh phonki jati hai to...

Hamzaad / Qareen ki tehqeeq

Hadees 25: Riwayat hai Hazrat Ibn Masood say, fermatay hain k fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay: Tum main aisa koi nahi jis per aik sathi jinn aur aik sathi farishta muqarar na ho. Logon ne pucha Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) Aap per bhi? [1] Fermaya, mujh per bhi laiken Rab nay mujhe is per madad di, jis say woh musalman ho gya ab woh mujhe bhalayi ka mashwara daita hai. [2] (Muslim) Sharah: Yani her aqil baligh insaan kay sath waswasa dalnay kay liy...

Kon say gunnah bohut baray hain

Hadees 15: Riwayat hai Abdullah ibn Masood say, fermate hain k: Aik shakhs nay arz kiya Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) kon sa gunnah bohut bara hai Allah k han. Fermaya, ye k tum Allah ka shareek thekrao, halankay us nay tumhain paida kiya. [1] Arz kiya phir kon sa? Fermaya, ye k apni aulad is der say maar dalo k woh tumhare sath khana khaye. [2] Arz kiya phir kon sa? Fermaya, ye k apnay parosi ki biwi say zina kero. Tab Allah nay is ki tasdeeq main ye Ayat utari "Aur woh jo k...
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes