Abada ibn Samit's tag archives

Kalima Tayeba aur Jannat

Hadees 10: Riwayat hai Abada ibn Samit say, fermate hain k main nay Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ko fermate suna: Jo gawahi day k Allah kay siva koi laiq e ibadat nahi aur yaqeenan Muhammad Allah kay rasool hain. Allah is per aag haram keray ga. (Muslim) Sharah: Is ki sharah pehle guzer chuki hai (click here) k is say murad tama islami aqayed qabool ker laina hai aur matlab ye hai k jis kay aqayed theek hain woh dozakh main hamaisha na rehay ga ya us say woh shakhs murad hai j...
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes