Insaan ki paidaish mukhtalif tabiat say hai

BismillahHadees 50:

Riwayat hai Hazrat Abu Musa say, fermatay hain k main nay Nabi kareem (SalAllaho Aliehe Waslam) ko fermatay suna:

Allah Ta’ala nay Adam ko aik muthi (fist) say paida kiya, jo tamam ruye zameen say li gayi. [1]

Lehaza aulad e Adam zameen kay andazay per ayi. [2]

In main surkh, safaid, kalay aur dermiyanay aur narm o sakht o paleed o paak hain. [3]

(Ahmad, Tirmizi, Abu Da’ud)

Sharah:

 1. Is terhan k Hazrat Izraeel A.S. nay her qism ki zameen say thori thori mitti hasil ki aur us ko her qisam kay pani main goondha. Kyun k Hazrat Izraeel nay he ye mitti uthayi thi, isi liye jaan nikalnay ka kaam bhi un he kay supurd kiya gaya, ta k zameen ki amanat wohi wapis kerain. Maloom hua k Allah Ta’ala kay bandon kay kaam Allah ki taraf mansoob hote hain, dekho mitti Hazrat Izraeel nay jama ki magar fermaya gaya k Allah Ta’ala nay jama fermayi.
 2. Kyun k mitti mukhtalif thien, is liye insaanon ki suratain aur seeratain bhi mukhatlif ho gyien, aur maloom hua k tamam insaanon kay ajza e asaliya Adam main mojud the, jaisa k tamam roohain aap ki pusht main thien.
 3. Yani sanwalay, ya safaidi surkhi say makhloot yani jin ki khalqat main safaid mitti kay ajza ghalib aaye woh safaid ho gaye, kali mitti kay ajza jin main ghalib aaye woh kalay. Jaise insaanon ki mukhatlif sooratain mukhtalif mitti ki wajha say hain aise he in ki seeratain bhi mukhtalif mitti ki wajha se hain. Jin main narm mitti kay ajza aaye woh narm tabiat hai, aur sakht mitti walon ki tabiat bhi sakht, jo gandi mitti say banay woh tabiat kay bhi ganday hain, paak mitti walay tabiat kay paak saaf. Khayal rahay k jaise jism ka asli rang nahi badalta aise he insaan ki asli fitrat nahi badalti. Jaise powder ya syahi ka arzi rang utar jata hai aise he tabiat main arzi halatain tabdeel ho jati hain. Abu jehl ka kufr asli tha jo k na dhul saka, Umer e Farooq ka arzi jo k aik nigha e Mustafa (SalAllaho Aliehe Waslam) nay dho k saaf ker diya.

Popularity: 5% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Kya dawa Allah ki taqdeer palat daiti hai?

BismillahHadees 49:

Riwayat hai Hazrat Abu Khizama say woh apnay walid se riwayat fermate hain:

Main nay arz kiya ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam), mutla’ fermaiye k jo manter hum kerte hain[1] jo dawain (Medicine) aur perhaiz istemaal main latay hain, kya ye Allah ki taqdeer palat daite hain? [2]

Fermaya, ye khud Allah ki taqdeer say hain [3]

(Ahmad, Tirmizi, Ibn e Maja)

Sharah:

 1. Yani taweez ganday, dam darood, jhar phonk, ya hadees ki dua, ya buzurgon kay amaal say hon to jaiz werna mamnu hain.
 2. Yani bemari main dawain (Medicines) istemaal kerte hain aur muzir cheez say bachtay hain, ya jang main dhaal waghara say dushman ka hamla dafa kerte hain.
 3. In ka istemaal jaiz hai aur taqdeer main yehi likha ja chuka hai k falan bimari falan dawa ya taweez say jaye gi, aur falan museebat is jhar phoonk ya is cheez say dafa ho gi. Yani museebaton ka ana aur in tadabeer say jana sab muqaddar main shamil hai.

Popularity: 6% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Hazoor her jannati o dozakhi ki tafseel se bakhabar the

BismillahHadees 48:

Riwayat hai Hazrat Abdullah ibn Amro say, fermatay hain,

Aik bar Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) tashreef laye k dast e aqdas main do kitabain thien. Fermaya k kya jantay ho ye kya kitabain hain? [1]

Hum ne arz kiya Ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) Aap kay baghair bataye nahi jantay. [2]

To dahne (right) hath wali kitab kay baray main irshad fermaya k ye kitab Rab ul Alameen kay paas say ayi hai. Jis main tamam jannatiyon kay naam aur un kay baap dadaon aur qabeelon kay naam hain, phir akhir main akhir tek ki kul tadaad likhi hui hai. Lehaza in main kabhi kami zyad’ti nahi ho sakti. [3]

Phir bayain (left) hath wali kitabh kay mutal’liq fermaya k ye kitab Rab ul Alameen ki taraf say ayi hai. Is main dozakhiyon aur un k baap dadaon aur qabeelon kay naam hain, phir akhir tek ki kul tadaad likhi hui hai. Ab in main kabhi zyad’ti aur kami nahi ho sakti.

Sahaba nay arz kiya, amal kis cheez main raha Ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) agar is muamla say faraghat ho chuki? [4]

Fermaya seedhay raho, qurb e Ilahi hasil kero. Kyun k jannatiyon ka khatima jannatiyon kay amal per hota hai, agarcha pehle koi bhi kaam keray, aur yaqeenan dozakhi ka khatima dozokhaiyon kay kaam per hota hai, agarcha pehle koi amal kere. [5]

Phir Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay dast e mubarak se ishara ferma ker inchain jhaar diya.[7]

Phir fermaya k tumhara rab bandon say farigh ho chuka, aik tola (Group) jannati aur dusra dozakhi hai. [6]

(Tirmizi)

Sharah:

 1. Yani aik dahne aur aik bayen hath main, haq yehi hai k ye kitabain he thien jinhain sahaba karam dekh rehe the na k nuqta e khayali aur wahmi, jaisa k ba’az ne wahm kiya. Yani ye jo donon kitabain mere hath main dekh rehe ho ye kis mazmoon ki hain, in main kya likha hua hai.
 2. Yani kitabain to dikh rehi hain per mazmoon se bekhabar hain, agar Aap (SalAllaho Aliehe Waslam) itela’ de dain to jaan jain ge. Maloom hua k Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) kitabon ko bhi dekh rehe hain aur in kay tafseeli alim bhi hain, aur logon ko woh kitabain perha aur bata bhi saktay hain, yehi sahaba ka aqeeda hai.
 3. Is terhan k sari kitab main jannatiyon kay naam, patay to fehrist main hain. Aur akhir main kul tadaad likh di k itne hain. Is hadees say maloom hua k Allah nay Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ko her jannati aur dozakhi ka tafseeli ilm bakhsha. In k baap, dadaon, qabeelon aur amaal per mutla’ kiya, ye hadees Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) kay ilm ki tabinda daleel hai. Yani Rab nay is main taqdeer e mubram ki tafseel fermayi hai jis main tabdeeli mumkin nahi.
 4. Yani anjaam ka dar o madar Rab ki tehreer per hai na k humare amal per, phir amal ki zaruret he kya hai?
 5. Yani amaal e naik aur aqayed sahih ikhtiyar kero ta k tumhain Allah ka qurb hasil ho.
 6. Yani hathon ko jhatka diya jis say donon kitbain ghayab ho gyien, ya kitabon ko alim e ghaib ki taraf phainka, ye phainkna ahanat (be’izzati) kay liye na tha, na is say woh kitabain zameen per girien.
 7. Ye Qurani ayat say iqtebaas hai aur bandon kay murad insaan hain, kyun k jannat main sawab kay liye insaanon kay siva koi na jaye ga, ye Hazrat Adam ki miraas hai un he ki aulad ko mile gi.

Popularity: 7% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Hazrat Adam her naik o bad say khabardar the

Bismillah

Hadees: 46:

Riwayat hai Muslim ibn Yasar say, fermatay hain k

Hazrat Umar ibn Khattab say is ayat e mubarak ka matlab pucha gya “Jab Aap kay Rab nay Adam ki peethon say un ki zariyat nikali”

Hazrat Umar nay fermaya main nay Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) ko suna, Aap (SalAllaho Aliehe Waslam) say yehi sawal kiya gya to Aap (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya:

Allah nay Hazrat Adam ko paida fermaya aur un ki peeth ko apnay hath se mala. [1]

To us say un ki aulad nikli. [2]

To fermaya k inhain maine jannat kay liye paida kiya hai, ye jannatiyon walay kaam kerain ge. [3]

Phir un ki pusht mali to us say aulad nikli. [4]

To fermaya k inhain main nay aag kay liye banaya hai, ye log dozakhiyon kay kaam kerain ge. [5]

Aik shakhs bola phir amaal main kya raha ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam)? [6]

Fermaya,  k yaqeenan Allah jis banday ko jannat kay liye paida fermata hai to us say jannatiyon kay kaam laita hai yahan tek k woh jannatiyon ka amaal main say kisi amal per merta hai, is bina per usay dakhil fermata hai jannat main. [7]

Aur jab banday ko dozakh kay liye paida fermata hai, to us say dozakhiyon kay kaam laita hai, aur woh dozakhiyon k kaamon main say kisi kaam per merta hai, jis ki wajha say usay dozakh main dakhil fermata hai. [8]

(Malik, Tirmizi, Abu Da’ud)

Sharah:

 1. Ye baat mutashabihat main say hai, yani adam ki pusht e mubarak per tawajuh fermayi, werna Allah hath kay zahiri mani say paak hai. Nutfa mard ki peeth main rehta hai is liye tawajuh pusht per fermayi.
 2. Is terhan k her rongtay ki jar say paseena kay qatron ki terhan zahir hui. Ye waqiya Hazrat Adam kay jannat main janay se pehle nauman pahar per qareeb arafaat, ya makkah muazzamah aur taif kay dermiyan hua. Ba’az nay fermaya k jannat main tashreef lanay k baad hua aur ye roohain safaid rang ki thien.
 3. Yani apni khushi say naikiyan kerain ge, imaan per merain ge aur jannat main jain ge.
 4. Syah (black) rang wali ye kuffar ki roohain thien.
 5. Is terhan k kufr per merain ge, zindagi chahay kufr per guzari ho ya imaan per. Is hadees say maloom hua k Hazarat Adam ko aur hazreen farishton ko tamam jannati aur dozakhi dikhaye gaye, bataye gaye. Ye bhi maloom hua k Hazrat Adam ki pusht main apni tamam aulad ki roohain aur un k ajza e asaliya mojud the. Ba’az riwayat main hai k momineen ki roohain safaid thien aur anbiya ki nihayat chamakdar.
 6. Yani agar hum jannatiyon main se hain to kuch bhi kerain ge jannat he payain ge, aur dozakhiyon main se hain to jabran cheez hui na k ikhtiyari.
 7. Ye qaida aksariya hai, kuliya (Formula) nahi. Pehle guzar chuka hai k ba’az log umar bhar dozakhiyon kay kaam kerte hain martay waqt naik amaal kerte hain.
 8. Kaam laine k mani ye hain k banday kay dil ka rujhan burayi ki taraf hota hai jis say woh apni khushi aur ikhtiyar say badkari kerta hai. Lehaza hamaisha naikiyan kerne ki koshish kero.

Hadees: 47:

Riwayat hai Hazrat Abdullah ibn Abbas say, woh Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) say riwayat fermatay hain,

Allah Ta’ala nay pusht e Adam say nauman pahari yani arafat main wada liya, is terhan k un ki pusht say sari aulad nikali, unhain Hazrat Adam kay samnay chuntiyon ki terhan bakhair diya. Phir un kay amnay samnay guftgu fermayi, fermaya kya main tumhara Rab nahi hon? sab bolay, han hum gawah hain. k kahin qayamat k din ye keh do k hum is say ghafil the ya keh do k shirk to sirf humare baap dadaon nay kiya, hum to un kay baad un ki paidawar the, to kya tum hum ko jhuton kay jurmon say halak fermata hai.

(Ahmad)

Popularity: 8% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Bacha deen e fitrat per paida hota hai

Bismillah

Hadees: 45:

Riwayat hai Hazrat Abu Huraira say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay k:

Her bacha deen e fitrat per paida hota hai. [1]

Phir us kay maa baap usay yahoodi, esayi ya majusi bana daite hain. [2]

Jaise janwar be’aeb (bina kisi naqs k) bacha janta (paida kerta) hai, kya tum us main koi naak kaan kata patay ho. [3]

Allah ki paidaish hai jis per logon ko paida fermaya, Allah ki khalq main tabdeeli nahi, yehi seedha deen hai. [4]

(Muslim, Bukhari)

Sharah:

 1. Bachay say murad insaan ka bacha hai. Fitrat kay lafzi mani hain cheerna, ijad kerna, yahan asli aur paidaishi halat murad hai. Yani her insaan imaan per paida hota hai. Alam e arwah main Allah nay tamam roohon say apni rabubiyyat (perwardigari) ka iqrara kera liya, sab nay keh ker iqrar kiya, is iqrar per qayem rehte huye dunya main aye, ye iqrar o iman fitri aur sab ka paidaishi deen hai.
 2. Yani bacha hosh sanbhalnay tek deen e fitrar o toheed o imaan per qayem rehta hai. Hosh sanbhalnay per jaisa maa baap aur sathiyon ko dekhta hai waisa he ban jata hai. Maa baap bachay kay pehle ustad hain, un ki sohbat bachay ki tabiat kay liye sancha hai. Isi liye zaruri hai k apni lerkiyon kay liye achay khawand, aur larkon kay liye deendar naik bewiyan talash kero, ta k bachay naik hon. Khayal rahay k yahan yahodiyat aur nasraniyat say murad bigray huye deen hain na k asli, woh to apnay waqt main mukammal hidayat the.
 3. Rohaniyat ko jismaniyat say tashbeeh de ker samjhaya gya hai. Jaise aam tor per janwaron kay bachay sahi aza’ le ker paida hote hain, phir jismani bemari main mubtala ho jatay hain, aise insaani rooh ka bhi haal hai.
 4. Yani qanoon ye hai k her insaan imaan aur toheed per paida ho, ye kabhi nahi ho sakta k koi bacha misaaq e iqrar tor ker kafir paida ho.

Popularity: 20% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Her uzw (Body Part) ka alehda gunnah hai

Bismillah

Hadees 42:

Riwayat hai Hazrat Abu Huraira say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay k:

Allah Ta’ala nay her admi per us k zina ka hissa likha hai, jisay woh yaqeenan paye ga. [1]

Lehaza ankh ka zina nazr e bad hai. [2]

Aur zuban ka zina guftgu hai [3]

Dil tamanna aur khwahish kerta hai, sharmgah is khwahish ko sacha ya jhoota ker daiti hai [4]

(Muslim, Bukhari)

Aulaad e adam per zina ka hissa likha ja chuka hai, jisay woh yaqeenan paye ga. Ankhon ka zina dekhna hai aur kanon ka zina sun’na, aur zuban ka zina guftgu hai. Hath ka zina chuna pakarna, paon ka zina qadm chalna. Dil chahta aur tamanna kerta hai, sharmgah usay sacha jhoota ker daiti hai.

(Muslim)

Sharah:

 1. Yahan her admi say aam insaan murad hai, jis say bachpan main faut ho janay walay bachay, khas oliya, saray anbiya karam alehda hain. Amuman insaan zina ya muqaddamat e zina main phanste rehte hain, Rab Ta’ala ka fazal hai k a’aza ki ghair ikhtiyari harkat aur buray khayalat per pakar nahi fermata.
 2. Ghair auraton per shahwat say amdan dekhnay per pakar hai, khayal rahay k achanak nigha muaf hai, yahan dusri nazar murad hai.
 3. Ajnabi aurat k husn o jamaal ki tareef zuban ka zina hai, isay shauq say sun’na lazzat kay liye, kaan ka zina hai. Ba’az auratain apne khawand say dusri auraton ka husn byan kerti hain ye sakht jurm hai.
 4. Khulasa ye hai k aik zina bohut say chotay chotay zinaon ka majmua hai, her uzw ka zina alag hai, zani zina k waqt ankh kaan zuban hath paon sharmgah sab he ka zina kerta hai isi liye usay sangsaar kiya jata hai, sirf khassi nahi kiya jata.

Hadees 43:

Riwayat hai Hazrat Imran ibn Hussain say, fermate hain k:

Muzina kay do logon ne arz kiya ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam), fermaiye to k jo kuch log aaj amal ker rahay hain, aur jin main mashghool hain, kya ye aisi cheez hai jis ka in per faisla ho chuka hai aur jis ki taqdeer in per guzer chuki hai, ya is main se hai jisay ayenda kerain ge, jo in kay paas paighambar laye jo daleel in per qayem ho chuki? [1]

Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya, Nahi, balke amal woh cheez hai jis ka in per faisla ho chuka hai aur taqdeer guzer chuki hai, is ki ta’eed Allah ki kitab main bhi mojud hai. Qasam jaan ki aur us kay drust fermanay ki aur us ki k us kay dil main daal di badkari aur perhaizgari. [2]

Sharah:

 1. Sawal ka khulasa ye hai k aaya tehreer pehle hai aur amal baad main ya is ka bar aks, k pehle hum khud kaam ker laite hain phir ayenda likha jata hai. Tehreer say murad tahreer e taqdeer hai na k nama e amaal ki tehreer, kyun k ye to yaqeenan amal ker laine k baad he hoti hai. Khayal rahay k qadariya ka aqeeda ye hai k qaza o qadar kuch  nai, pehle kuch nahi likha gya, hum qadir e mutlaq ho ker amal kerte hain phir un ki tehreer hoti hai, ye sakht bay deeni hai (is ka baray ahadees agay byan ki jain gi).
 2. Yani hamaray amaal is tahreer o taqdeer kay baad is kay mutabiq hain, is ka bar-aks nahi, yehi mazhab e ahl e sunnat hai.

Hadees 44:

Riwayat hai Abu Huraira say, fermatay hain k:

Main nay arz kiya ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam), main jawan admi hon aur apnay nafs per zina say derta hon aur nikah kerne ki qudrat nahi pata hon. [1]

Shayed woh Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) say khassi hone ki ijazat chahtay the. [2]

Fermate hain k Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) khamosh rahay, main ne phir wohi keha, phir sarkar khamosh rahay, maine phir isi terhan keha [3]

to Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya aye Abu Huraira, qalm e qudrat woh cheez likh ker sukh bhi chuka hai jo tum panay walay ho, chahay ab khassi ho ya rehnay do. [4]

(Bukhari)

Sharah:

 1. Yani bewi kay naan nafqa aur mehr per bhi qadir nahi hon. Jo shakhs haqooq e zaujiyat ada kernay per qadir na ho usay nikah mamnu hai, haqooq main quwat, qudrat aur maal sab he shamil hain.
 2. Ye kisi rawi ka qaul hai. Yani Hazrat Abu Huraira ki ye arz is liye thi k Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) in ko khassi honay ki ijazat de dain, ta k zina ka imkaan he baqi na rahay. Sahaba karam ka ye intehayi taqwa hai k takleef ko nafermani per tarjeeh daite hain, khassi ho ker apnay aap ko naqis o fasid ker laina manzoor hai magar fasiq ban’na manzoor nahi.
 3. Ye bar bar khamoshi ya to ehtamam e masala kay liye thi ta k Abu Huraira is ka jawab ghaur say sunain ya inhain sawal say roknay kay liye, yani khassi hona to kya is ka zikr bhi na kero.
 4. Yani agar tumhari taqdeer main zina likha ja chuka hai to khassi honay k baad bhi ker lo gay, warna baghair khassi huye bhi na ker pao gay. Is kalam main khassi honay ki ijazat na di gyi, balkay achay tareeqay say roka ja raha hai, kyun k inaan ka khassi hona muslah hai, yani badan bigarna, aur muslah islam main haram hai. yani bekar cheez kay liye haram ka irtiqab (ikhtiyar) kyun kertay ho.

Popularity: 32% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Insan ki paidaish aur taqdeer

Bismillah

Hadees 36:

Riwayat hai Hazrat Ibn Masood say, fermatay hain kay sachay Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) nay khabar di:

Tum main say her aik ka mada e paidaish maa k pait main chalis din nutfa rehta hai, phir isi qadr khoon ki phutki, phir usi qadr lothra, [1]

phir Allah Ta’ala aik farishta char (4) baatain likh ker bhaijta hai, [2]

to woh farishta us k kaam, us ki maut, us ka rizq, aur badbakht hai ya naikbakht hai, sab kuch likh laita hai. [3]

Phir us main rooh phonki jati hai to us ki qasam jis kay siva koi ma’bood nahi k tum main ba’az jannatiyon kay kaam kartay rehtay hain, yahan tek k us main aur jannat main sirf aik hath ka fasla reh jata hai, [4]

k achanak nawishta e taqdeer us kay samnay aata hai, aur woh dozakhiyon kay kaam ker laita hai, phir wahan he pohanchta hai. [5]

Aur tum main ba’az dozakhiyon kay kaam kerte hain yahan tek k us main aur dozakh main sirf aik hath reh jata hai k us ka nawishta e taqdeer samnay aata hai aur jannatiyon kay kaam kerta hai phir us (Jannat) main dakhil ho jata hai. [6]

(Muslim, Bukhari)

Sharah:

Sadiq woh jis kay saray aqwaal sachay hon, masdooq woh jis kay saray amaal sachay hon, ya sadiq woh jo hosh sanbhal ker sach bolay aur masdooq woh jo pehle he sacha ho ya sadiq woh jo waqiya kay mutabiq khabar de aur masdooq woh k jo apni zuban mubarak say kah day waqiya us kay mutabiq ho jaye, Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) main ye saray ausaaf jama hain.

 1. Yani maa kay rihm main nutfa chalis din tek usi halat main safaid rang rehta hai, phir surkh rang ka khoon ban jata hai, phir chali roz kay baad jam ker gosht. Sufiya karaam fermatay hain kyun k Hazrat Adam ka khameer 40 din aur Hazrat Musa ka qayam toor per 40 din reha, is liye nutfa per har chilla kay baad inqelaab aata hai. Phir baad paidaish nifas ki muddat 40 din hai, kamal aqal 40 saal main hota hai, ye hadees sufiya kay chillon (wahid; chilla) ki daleel hai, ahl e sunnat maiyat ka chaliswan isi bina per karte hain k chalis main inqelab hai.
 2. Yani katib e taqdeer farishta jo rihmon per moaiyan hai, aik he farishta hai jo saray alam ki hamila auraton ka nigran hai, maloom hua k woh hazir o nazir hai.
 3. Yani ye kya kere ga, kab aur kahan meray (death) ga, kya kya khaye ga aur kya piye ga, is ka khatima kufr per ho ga ya imaan per, khayal rahay k ye cheezain woh aloom e khamsa hain jo Allah ki taleem say farishta saray insanon kay baray janta hai aur takhti per likh ker bachay k galay main dalta hai. Jab is farishtay ka is qadr ilm hai to humare Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) ka ilm to humare khayalat say baala hai. Khayal rahay k ye takhti per likhna aur galay main dalna isi liye hai k haqeeqat main nigahain isay perh sakain. Khayal rahay k tehreer loh e mahfooz main bhi hoti hai, aur shab e qadr main farishton kay sahayef main bhi aur bachay ki paishani ya galay ki takhti ya hath main bhi hai magar ye tehreer mukhtalif hain.
 4. Yani sirf maut ka, k maray aur wahan pohanch jaye, aik hath tashbeeh kay liye fermaya.
 5. Yani kafir ban jata hai, is main isharatan fermaya gya hai k Rab bad amali kay baghair kisi ko dozakh main nahi bhaijta, lehaza zahir ye hai k kuffar kay bachay jahannumi nahi (WALLAHO A’LAM)
 6. Yani iman la ker muttaqi ban ker merta hai lehaza koi badkar Rab Ta’ala say mayus na ho aur koi naik-kar apnay taqwa per fakhr na kere, Allah Ta’ala husn e khatima naseeb kere, khayal rahay k jannat kasban (apni kamayi say) ata aur wahiban (Allah jisay de de) mile gi, yahan kisi jannat ka zikr hai werna musalman kay bachay jannati hain.

Hadees 37:

Riwayat hai Hazrat Sahl ibn Saad say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Ba’az banday kartut (amaal) to dozakhiyon kay say kertay hain laiken hote hain jannati, aur ba’az amal to jannatiyon kay say kertay hain laiken hote hain dozakhi. Dozakhi amaal ka aitebar sirf anjaam say hai.

(Muslim, Bukhari)

Sharah:

Yani martay waqt jaisa kaam waisa anjaam ho ga, lehaza chahiye k banda her waqt he naik kaam karay k shayed wohi us ka akhri waqt ho.


Hadees 38:

Riwayat hai Hazrat Ayesha say, fermati hain k

Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) ko aik ansaari bachay kay janazay ki dawat di gyi. Main nay arz kiya usay khushkhabri ho k woh jannat ki chiryon (sparrows) main say aik chirya hai. Jis nay na to gunnah kiya na gunnah ka waqt paya.[1]

Fermaya Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) nay, Aye Ayesha! is k siwa bhi kuch ho sakta hai. [2]

Allah nay kuch jannat walay paida kiye hain jinhain in kay baap ki peethon main jannat kay liye banaya, kuch aag walay paida kiye hain jinhain in kay baap ki peethon main dozakh kay liye banaya. [3]

(Muslim, Bukhari)

Sharah:

 1. Yani jahan chahay wahan kay baghat main sair keray, shohada (shaheed honay walon) ki terha.
 2. Yani us kay jannati honay ka yaqeen nahi, ho sakta hai k ye kisi aur cheez kay liye paida kiya gaya ho.
 3. Yani jo jahan kay liye banaya gya hai wahin pohanchay ga, amal keray ya na keray, is kay mutalliq pehle arz ho chuka hai k bina amal jannat atayi ya wahbi tareeqay se bhi mil jaye gi, magar Allah kay fazl o karam say ye baeed hai k baghair gunnaah kisi ko jahannum main bhaije. Ibn e Hajr fermatay hain k musalman kay bachon kay jannati honay per ijma’ hai aur kuffar kay bachon ka jannati hona qaul e jamhoor hai, aur ye hadees mansookh hai.

Hadees 39:

Riwayat hai Abu Ad’Darda say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Allah apni makhlooq main her zinda kay mutal’liq 5 cheezon say farigh ho chuka hai.

 1. us ki maut say
 2. us kay amaal say
 3. her herkat say
 4. aur sukun say

(Ahmad)


Hadees 40:

Riwayat hai Hazarat Ayesha say, fermati hain

Main nay arz kiya Ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam), Musalman kay bachay (kahan jain gay). Fermaya woh apnay baap dadaon main say hain. To main boli, baghair amal? Fermaya, Allah janta hai woh kya kertay. [1]

Main nay arz kiya to kuffar kay bachay? fermaya woh apnay baap dadaon main se hain. Main boli, baghair kuch kiye? Fermaya, Allah khob janta hai jo woh kertay. [2]

(Abu Da’ud)

Sharah:

 1. Yani jo hosh sanbhalnay say pehlay faut ho jain, woh kahan jain ge. Yani jannati hain, aur jannat main jo darja un k baap dadaon ka ho ga wohi un ka. Agar woh zinda rehtay to musalman kay bachay the, achay kaam he kerte aur is bina per jannat main dakhil ho jatay.
 2. Yani in kay sath dozakh main, agar woh zinda rehtay to kafir kay bachay the kufr he kertay.

Is kay sath he is silsila ki 40 ahadees puri huien. Allah Roshan Baat ki team ki mehnat ko apni bargah main qabool o manzoor fermaye aur isteqamat kay sath ahadees ki isha’at aur deegar shobajaat main tabligh o tadrees jari rekhne main madad fermaye. Aameen.


Hadees 41:

Riwayat hai Hazrat Ali say, fermatay hain k

Bibi Khadijah nay Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) say apnay bachon kay mutal’liq pucha jo zamana e jahliat main faut ho chukay the.

Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya, woh donon aag main hain.

Fermatay hain k jab Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay un kay chehray main gham kay asaar dekhe to fermaya k agar tum un ka thikana dekhtien to un say nafrat kertien.

Unhon ne arz kiya, acha Aap (SalAllaho Aliehe Waslam) say jo meray bachay hain? fermaya, woh jannat main hain.

Phir Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya k musalman aur un ki aulad jannat main hai, aur kuffar aur un ki aulad dozakh main. Phir Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) nay ye ayat perhi “Aur jo imaan laye aur un ki aulad un kay tabe’ hai”

(Ahmad)

Sharah:

 1. Yani guzishta khawandon say zahoor e islam say qabl.
 2. Kyun k un kay baap mushrik the aur aye Khadijah us waqt aap bhi mushrikah thien, lehaza na woh khud momin ho sakay na maa baap kay tabe’ ho ker jannati. Khayal rahay k ye khabar nahi balkay byan e qanoon hai. Yani qanoonan tumhare woh baite jahannumi honay chahiye.
 3. Yani tumhain in se madri mohabbat aur un kay azaab per gham jabhi tak hai jab tek tum nay un ka thikana dekha nahi. Is say maloom hua k jannati maa baap aur dozakhi aulad main qat’an mohabbat na ho gi.
 4. Tayyab o Zahir o Qasim jo bachpan main faut ho gye, zahoor e islam say qabl.
 5. Is ayat se do maslay maloom huye, aik ye k agar maa baap main se koi musalmaan ho to bacha momin ho ga, dusre ye k maa baap kay sath rahay ga, maa baap ko kami na di jaye gi.

Popularity: 49% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Anjaam ki Alamaat

BismillahHadees 35:

Riwayat hai Hazrat Ali ibn Talib say, fermatay hain fermaya Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) nay k

Tum main aisa koi nahi jis ka aik thikana dozakh main aur aik thikana jannat main na likha ja chuka ho. [1]

Logon ne arz kiya, Ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam)! Hum apni tehreer per bharosa kyun na ker lain aur amal chor dain? [2]

Fermaya, amal kiye jao, her aik ko wohi amaal asan hon ge jis kay liye paida ho. Agar khush naseebon say hai to usay khush naseebi kay amaal asan hon ge, aur agar bad naseebon say hai to usay badnaseebi kay amaal muyassar hon ge. [4]

Phir Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay ye ayat tilawat ki  “Laiken jo khairat keray aur perhaizgar aur imandar ho”. [5]

(Muslim, Bukhari)

Sharah:

 1. Yain loh e mahfooz main her shakhs kay mutalliq pehle he likha ja chuka hai k jannati hai ya dozakhi. Jannati hai to kis darja ka aur dozakhti hai to kis tabqa ka.
 2. Kyun k ho ga wohi jo likha ja chuka hai, amal kaise he keray, faisla e Ilahi nahi badalta.
 3. Yani duniya main amaal amuman anjaam ki alamatain hain, jannatiyon ko naikiyan asan aur gunnah bhari maloom hote hain. Dozakhi ko is ka ulta. Magar ye qaida aksariya hai kuliya (formula, pet rule) nahi. Kabhi umar bhar ka mujrim jannati ho ker marta hai aur kabhi is kay bar aks bhi hota hai. Lehaza ye hadees Sahl ibn Saad wali hadees k khilaf nahi. Loh e mahfooz main kaam aur anjaam donon likhe ja chuke hain k falan naikiyan kere ga aur jannat main jaye ga, aur falan kufr waghaira keray ga lehaza jahannumi ho ga. Bandon per Allah ki ita’at ferz hai, koi banda dozakhi aur jannati honay per majbur nahi.
 4. Ye ayat agarcha Abu Bakr Siddiq kay imaan aur sakhawat kay mutalliq nazil hui thi, laiken ibarat aam hai is liye her jagha istemaal ho sakti hai.

Popularity: 3% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Taqdeer per Imaan

Bismillah

Taqdeer kay lughwi mani andaza lagana hain, qaza aur faisla bhi isi main atay hain. Istelah main us andazay aur faislay ka naam taqdeer hai jo Allah ki tarf say apni makhlooq kay muta’liq  tahreer main aa chuka. Taqdeer ki teen qismain hain:

 1. Mubram; is main tabdeeli mumkin nahi.
 2. Mushabiha Mubram; yeh khaas mahboobon ki dua say badal jati hai.
 3. Moallaq; ye aam duaon aur naik amaal say badalti rehti hai.

Hazrat Ibrahim ko Hazrat Loot kay liye dua kernay say rok diya gya tha, kyun k un per dunyawi azab mubram ho chuka tha. Hazrat Adam ki dua say Hazrat Da’ud ki umar bajaye saath (60) saal kay sau (100) saal ho gyi. Pehli qaza mubram thi, dusri moallaq.

Khayal rahay k taqdeer ki wajha say insaan pathar ki terha majboor na ho gaya, werna qatil phansi na pata aur choor kay hath na katay jatay. Allah Ta’ala kay ilm main ye baat aa chuki hai k falan apnay ikhtyarat say ye harkat keray ga. Dua, dawa, humari tadbeerain aur ikhtyarat sab taqdeer main dakhil hain.


Hadees 33:

Riwayat hai Abdullah bin Amro say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Allah nay makhlooq ki taqdeerain asmaan o zameen ki paidaish say pachas hazaar (50,000) bars pehlay likhien.

Fermatay hain k us ka arsh pani per tha.

(Muslim)

Sharah:

Yani qalm nay loh e mahfooz per Allah kay hukam say azal say abad tek kay waqiyat, zerra zerra qatra qatra likh diya hai. Khayal rahay k ye tehreer is liye na thi k Allah ko bhool janay ka der tha balkay is ka mansha farishton aur ba’az mahboob insaanon ko mutla’ kerna tha. Allah Ta’ala kay ba’az banday saray waqiyat e alam per khabar rakhtay hain, werna tehreer bekar jati. Loh e mahfooz ko Quran e Kareem nay Kitab e Mubeen fermaya, yani zahir kernay wali kitab. Agar loh e mahfooz sab ki nigahon say chupi hoti to mobeen na hoti.

Is say maloom hota hai k pani asmaan o zameen waghaira say pehle paida hua, arsh kay pani per honay ka matlab ye hai k un donon kay beech koi aar na thi, na ye k pani per rakha hua tha.


Hadees 34:

Riwayat hai Hazrat ibn e Umar say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Her cheez andazay say hai, yahan tek k ajzi aur aqalmandi.

(Muslim)


Ahadees:

Anjaam ki Alamaat

Insan ki paidaish aur taqdeer

Her uzw (Body Part) ka alehda gunnah hai

Bacha deen e fitrat per paida hota hai

Hazrat Adam her naik o bad say khabardar the

Hazoor her jannati o dozakhi ki tafseel se bakhabar the

Kya dawa Allah ki taqdeer palat daiti hai?

Insaan ki paidaish mukhtalif tabiat say hai

Taqdeer main behs kerna mana hai

Badmazhabon kay paas baithnay ki mumaniat

6 Admiyon per Allah aur Nabi ki lanat

Taqdeer ki deegar ahadees


View all posts related to Taqdeer

Popularity: 26% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Khinzab ka waar aur is ka ilaaj

Bismillah

Hadees 31:

Riwayat hai Hazrat Usman ibn abi Aas say, fermatay hain:

Main nay arz kiya ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) shaitan mujh main aur meri namaz aur tilawat main hayel ho gya, namaz mushtaba ker di. [1]

Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya, is shaitan ko khinzab keha jata hai, jab kabhi tum isay mahsoos kero to is say Allah ki panah mango aur bayen (left) taraf teen bar thuthkar do. [2]

Maine yehi kiya to Allah nay isay dafa ferma diya.
(Muslim)

Sharah:

 1. Is terhan k na mujhe perhi hui rakatain yaad rehien na ye k rakat e awal main kya perha tha. Maloom hua k namaz main waswasa buzurgon ko bhi ho jatay hain.
 2. Khinzab k mani hain, sera hua goshta ya dayemi jurm (qamoos), ye shaitan ki us zariyat ka naam hai jo namaziyon per namaz mushtabah kerti hai. Namaz shiru kerte waqt takbeer say qabl is terhan thuthkar ker LAHAUL perh lay phir takbeer e tehreema keray aur doran e namaz nigha ki hifazat keray k qayam main sajdagah, ruku main pusht e qadm, sajda main naak kay bansay, jalsa aur qa’ada main goad main rakhay to INSHALLAh namaz main shaitan ka waar na ho paye ga.

Hadees 32:

Riwayat hai Hazrat Qasim ibn Muhammad say,

Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) say kisi shakhs nay pucha, main apni namaz main wahm kiya kerta hon aur ye wardaat mujh pe bohut zyada hoti rehti hai.

Fermaya, apni namaz perh guzro kyun k ye wahm to jaye ga nahi hata k tum ye kehtay huye namaz khatm kero gay k meri namaz mukammal na hui

(Muwatta)

Sharah:

Yani in khatraat ki wajha say namaz chor na do, ye atay rehain ge. Jab nafs e shaitani apni herkaton say baaz nahi atay to tum namaz kyun chortay ho. Makhiyon ki wajha say khana nahi chora jata. Tum Allah kay banday ho dil kay banday nahi, dil lagay ya na lagay, namaz perh jao.

Popularity: 9% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Page 3 of 5«12345»
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes