Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) kay ilm o hidayat ki tashbeehat

Hadees 72:

Riwayat hai Hazrat Abu Musa say, fermatay hain fermaya Nabi (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Meri aur jo kuch mujhe Allah nay day ker bhaija us ki kahawat is shakhs ki si hai jis nay kisi qaum kay paas aa ker kaha k main nay apni ankhon say aik lashkar dekha hai [1]. Main khula deranay wala hon [2]. Bacho Bacho. Us ki qaum say aik tolay (Group) nay us ki baat maan li aur andhaire mu uthay aur barwaqt nikel gaye to bach gaye . Aur un kay aik tolay (Group) nay jhutla diya woh usi jagha rahay phir sawairay hi lashkar in per toot para, inhain halak ker kay tehes nehes ker diya [3]. Ye he is ki misaal hai jis nay meri ita’at ki to meray laye huye ki itba’ ki aur is ki jis nay meri nafermani ki aur meray laye huye haq ko jhutla diya.

(Muslim, Bukhari)

Sharah:

 1. Ye tashbeeh e murakkab (تشبیہ مرکب) hai puray waqiya ko puray waqiya kay sath mushabehat di gyi hai. Is shakhs say murad woh ameen aur sacha admi hai jis ki baat per logon ko aitemaad ho, Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki sachayi zahoor e nabuwat say phele he her khas o aam main mashoor ho chuki thi.
 2. Arab main dastoor tha k khaternaak dushman ki itela’ dainay wala apna kurta lathi (لاٹھی) per tang ker logon main ailaan kerta tha k hoshiyar ho jao isay nazeer e uryan (نذیر عریاں) kehtay the, yani nanga deranay wala.
 3. Yani sun’nay walay do tolay ban gaye, aik tolay nay is nazeer ka aitebaar kiya aur dushman lashkar kay hamlay say qabl he bhag gaye, ye nafa’ (faiday) main rahay.
 4. Jaise nijaat aur halakat ka daro-madar is ailaan kernay walay ki tasdeeq ya takzeeb hai, aise he akhirat kay azaab say bachnay na bachnay ka daro-madaar Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) kay man’nay aur na man’nay per hai. Azaab e ilahi goya lashkar hai, maut say pehlay toba ker laina goya berwaqt khaternaak jagha say nikel jana hai, aur akhirat tek gunnahon main data (ڈٹا) rehna aur Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ko jhutlana goya khaternaak jagha main reh ker dushman kay hathon mara jana hai.

Hadees 73:

Riwayat hai Hazrat Abu Huraira say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Meri kahawat us shakhs ki si hai [1] jis nay aag roshan ki, jab aag nay ird gird ko chamka diya to patangay, aur jo aag main gira kertay hain (janwar) is main girnay lagay [2]. Aur inhain roknay lega aur woh janwar is pe ghalib aaye jatay hain, aag main giray jatay hain [3]. Chunachay (چنانچہ) main tumhari kamar pakar ker aag say bachata hon aur tum is main giray jatay ho.[4]

Ye Bukhari ki riwayat hai, Muslim ki riwayat main isi terhan hai magar is kay akhir main fermaya k Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya. Ye meri tumhari misaal hai, main tumhain kamar say pakar ker aag say bachata hon, aag say bhag aao. Magar tum mujh per ghalib aaye jatay ho aur is main giray jatay ho.

(Muslim, Bukhari)

Sharah:

 1. Ye bhi tashbeeh e murakkab hai. Allah nay dunya aur yahan ki uljhanon ko deen ka zeriya bananay kay liye paida fermaya, magar logon nay inhain ghalat istemaal ker kay halakat ka zeriya bana liya, jaise koi jungle main musafiron ki hidayat aur roshni kay liye aag jalaye magar patangay isi aag ko apni halakat ka saman bana lain aur hakalat ko apni nijaat samjhain.
 2. Chunachay (چنانچہ) duniya ki lazzatain aag hain aur hum nasamjh banday patangay k is ko ghalat istemaal ker kay apnay ko halak kerna chahtay hain.
 3. Khayal rahay k tashbeeh main aag jalanay wala aur hai, aur bachanay wala aur. Aise he yahan dunya bananay wala Allah hai aur us kay ghalat istemaal say bachanay walay Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) hain.
 4. Hazoor ka apni ummat ko narmi germi say samjhana bujhana goya in ki kamar pakar ker aag say rokna hai ye rokna ta qayamat rahay ga. Ulama mashayekh ki tableeghain, ghaziyon kay jihaad Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki tableegh hain, is say maloom hua k koi shakhs apni danayi ya apni tajweez kerta aqli ibadaton kay zeriya dozakh say nahi bach sakta jab tek k Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki hidayat ko qabool na keray werna hindu sadhu aur isaayi rahib tark e dunya ker k umar bher ibadatain kertay hain magar dozakhi hain.

Hadees 74:

Riwayat hai Hazrat Abu Musa say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Is hidayat e ilm ki misaal jo Allah nay mujhe de ker bhaija [1], is bohut si barish ki terha hai [2]. Jo kisi zameen main pohanchi us ka kuch hissa acha tha jis nay pani choos liya aur ghaas aur bohut chara uga diya, aur ba’az hissa sakht tha [3]. Jis nay pani jama ker liya jis say Allah nay logon ko nafa’ diya k inhon nay khoob piya pilaya aur khaiti ki. Aur aik dusre hissay main pohancha jo chat’yal (چٹیل) tha k pani jama kere aur na ghaas ugaye [4]. Ye us ki misaal hai jo deeni aalim hua aur usay is cheez nay nafa’ diya jo mujhe Allah nay day ker bhaija is nay seekha aur sikhaya [5]. Aur is ki misaal hai jis nay is per sar na uthaya aur Allah ki woh hidayat qabool na ki jo mujhe day ker bhaija gaya. [6]

(Muslim, Bukhari)

Sharah:

 1. Is say isharatan maloom hua k ilm aur hidayat aik nahi, kabhi ilm hota hai hidayat nahi hoti, jaise is ummat kay bay’deen ulama. Kabhi hidayat naseeb ho jati hai bohut sa ilm nahi hota, jaise woh awam jo bay ilm hain magar imaandar hain. Kabhi ilm aur hidayat donon jama ho jatay hain, jaise ulama e deen hain. Hidayat ilm say afzal hai isi liye is ka zikr pehle hua. Ilm kitabon say milta hai, hidayat kisi ki nazar say.
 2. Is say isharatan maloom hua k Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) kay yahan ilm o faizaan ki kami nahi, tamam dunya faiz lay lay to ghat’ta (گھٹتا) nahi, koi na le to bekaar bachta nahi, jaise suraj ki roshni aur badalon ka pani.
 3. Yahan muraad nashaibi zameenain hain jo talaab ban jati hain.
 4. Is tashbeeh ka khulasa ye hai k Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) goya rehmat ka badal hain, Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ka zahiri aur batini faiz aur noorani kalam barish hai. Insaanon kay dil mukhtalif iqsaam ki zameen hain. Chunachay (چنانچہ) momin ka dil qabil e kasht zameen hai, jahan amal aur taqwa kay pauday (پودے) ugtay hain. Ulama aur mashayekh kay seenay goya talaab hain, aur is khazeena kay ganjeena (ذخیرہ ،خزانہ) hain jis say ta’qayamat musalmanon kay imaan ki khaiti sairaab hoti rehay gi. Munafiqeen aur kuffar kay seenay khari zameen hain, na faida uthayain na pohanchayain.
 5. Is tashbeeh say do faiday hasil hote hain aik ye k koi shakhs kisi darja per pohanch ker Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) say beneyaz nahi ho sakta, zameen kaisi he aala ho aur kitna he acha beej boya jaye magar barish ki mohtaaj hai. Deen o dunya ki sari baharain Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) kay dam say hain. Dusre ye k ta’qayamat musalman ulama kay hajat mand hain, in ki khaitiyon ko pani in hi talaabon (تالابوں) say milay ga, Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki rehmat in he kay zeriye naseeb ho gi.
 6. Is main isharatan bataya gaya hai k agar kisi ko Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki nabuwat ki khabar na pohanchay to usay aqeeda toheed kafi hai.

Popularity: 30% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Share this Post:
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes