Bidat ki tehqeeq

Hadees 65:

Riwayat hai Hazrat Ayesha (RA) say, fermati hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Jo ijaad keray humaray deen main woh tareeqa jo is deen say nahi, woh mardood hai.

(Bukhari, Muslim)

Sharah:

Yani woh ijaad kernay wala mardood hai ya us ki ye ijaad mardood hai. Yani jo shakhs islam main khilaf e islam aqeeday ijaad keray woh shakhs bhi mardood hai aur woh aqayed bhi batil, lehaza rawafiz, qadiyani, qaderiya waghaira aise 72 firqay jin kay aqayed islam hain, sab batil hain.

Hadees ka lafz (لیس منہ) say murad quran o hadees kay mukhalif hain, yani jo koi deem main aise amal ijaad keray jo deen yani kitab o sunnat kay mukhalif hon, jis say sunnat uth jati ho woh ijaad kernay wala bhi mardood aur aise amal bhi batil, jaise urdu main khutba o namaz perhna, farsi main azan daina waghaira, is ki tafseer woh hadees hai jo agay aa rehi hai k jo koi bidat ijaad keray to Allah sunnat ko utha laita hai.


Hadees 66:

Riwayat hai Hazrat Jabir say, fermatay hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Hamd o Salaat (حمد و صلٰوہ) kay baad yaqeenan behtereen baat Allah ki kitab hai aur behtereen tareeqa (ھدی) Muhammad Mustafa (SalAllaho Aliehe Waslam) ka tareeqa hai. Aur badtareen cheez deen ki bidatain hain aur her bidat gumrahi (ضلالتہ) hai

(Muslim)

Sharah:

Yani Allah ka kalaam tamam kalamon per aisa he buzurg hai jaise khud Allah apni makhlooq per.Hadi (ھدی) kay mani hain achi khaslat, Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki seerat achi hai kyun k Rab ki taraf say hai, humare kaam aur kalam nafsani aur shaitani bhi hotay hain, magar Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ka her qaul o fail rehmani hai, isi liye Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) kay kisi fail per aiteraaz kufr hai k woh Rab per aiteraaz hai.

Bidat kay lughwi mani hain nayi cheez. Ye teen terhan say ho sakti hai

  1. Naye aqeeday, isay bidat aiteqadi (بدعت اعتقادی) kehtay hain.
  2. Woh naye amaal jo Quran o Hadees kay khilaaf hon aur Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) kay baad ijaad hon.
  3. Her naya amal jo Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) kay baad ijaad ho.

Pehle do mani say her bidat buri hai, koi achi nahi. Teesray mani kay lehaaz say ba’az bidatain achi hain, ba’az buri. Hadees main pehlay mani murad hain, yani buray aqeeday, kyun k Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay usay zalalat yani gumrahi fermaya.

Gumrahi aqeeday say hoti hai amal say nahi, benamazi gunnahgar hai gumhra nahi. Rab ko jhoota ya Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ko apni terhan samjhna badaqeedgi aur gumrahi hai. Gumrahi main bidat k pane donon mani ka itlaaq (اطلاق: application) hai. Teesray mani main bidat do terhan ki hai. Bidat e hasna (بدعت حسنہ) aur bidat e siyah (بدعت سیہ), yahan bidat e siyah murad hai. Bidat e hasna kay liye kitab ul ilm ki woh hadees hai jo ayenda byan ki jaye gi “Jo islam main acha tareeqa ijaad keray woh baray sawab ka mustahiq hai”. Bidat e hasna kabhi jayez kabhi wajib aur kabhi farz hoti hai.

Ba’az log is hadees kay mani ye kertay hain k jo kaam Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) kay baad ijaad hon woh bidat hai, aur her bidat gumrahi hai, magar ye mani bilkul fasid hain. Kyun k tamam deeni cheezain, jaise 6 kalmay, Quran shareef kay 30 paray, ilm e hadees aur hadees ki iqsaam waghaira. Aise he hawai jahaz (airoplane) kay zeriye hajj ka safar aur jadeed hatiyar (modern weapons) say jihad waghaira. Aur dunya ki tamam cheezain jaise pulao, zerda, daak khana (post office), railway waghaira, sab bidatain hain jo Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) kay baad ijaad hui hain, haram honi chahiye, halankay inhain koi haram nahi kehta.


Hadees 67:

Riwayat hai Hazrat Ibn Abbas say, fermatay hain fermaya (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

Allah ki bargah main teen shakhs napasnd tareen hain.

  1. Harm (خانہ کعبہ) main baydeeni kernay wala. [1]
  2. Islam main jahliyat kay tareeqay talash kernay wala. [2]
  3. Musalman kay khoon e nahaq ka mutalashi ta k us ki khonraizi keray. [3]

(Bukhari)

Sharah:

  1. الحاد kay mani hain mailaan (میلان) aur jhukna hai, shariyat main batil ki taraf jhuknay walay ko Mulhid (ملحد) kehtay hain. Bad’aqeedah aur gunnahgar donon mulhid hain, yani hadood e Makkah Mukarramah main gunnah kernay wala ya gunnah phailanay wala ya bad’aqeedgi ikhtiyar kerne wala ya rayej kernay wala k agarcha ye herkatain her jagha he buri hain magar Harm shareef main bohut zyada buri hain k us muqaam ki azmat kay bhi khilaf hain. Jaise Harm main aik naiki ka sawab aik lakh aise he aik gunnah ka azab bhi aik lakh hai, isi liye Hazrat Ibn e Abbas nay Makkah chor ker taif main qayam kiya.
  2. Yani musalman ho ker mushrikana rasoom ko pasand keray aur phailaye jaisay noha, seena kobi, fa’al nikalna waghaira, is say rawafiz ko ibrat pakarni chahiye k unhon ne jahliyat ki rasmon ko ibadat samjh rekha hai.
  3. Yani Musalman ko zulman qatal kerna to bara gunnah hai qatal ki koshish bhi bad’tareen jurm hai, is main woh sab log dakhil hain jo beqasoor ko qatal kerwayain aur qatal k baad qatil ko nahaq churwanay ki koshish kerain.

Popularity: 38% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Share this Post:
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes