6 Admiyon per Allah aur Nabi ki lanat

Bismillah

Hadees 55:

Riwayat hai Hazrat Ayesha say, fermati hain fermaya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) nay:

6 Admi woh hain jin per main nay aur Allah nay lanat ki, aur her Nabi maqbool-ad-dua (jis ki dua maqbool ho) hai [1]:

 1. Allah ki kitab main zyad’ti kernay wala [2]
 2. Allah ki taqdeer ka inkari [3]
 3. Jabran qabza jamanay wala ta k unhain zaleel keray jinhain Allah nay izzet di [4] Aur unhain izzet de jinhain Allah nay zaleel kiya [5]
 4. Aur Allah kay haram ko halaal samjhnay wala [6]
 5. Aur meri aal kay mutal’liq woh baatain halaal samjhnay walay jinhain Allah nay haram kiya. [7]
 6. Aur meri sunnat ko chornay wala [8]

(Behqi)

Sharah:

Lanat kay mani hain duri. Jab is ka fa’el (kernay wala) banda ho to mani hote hain duri e rehmat ki bad’dua kerna, aur agar fa’el Rab ho to mani hote hain rehmat say dur kerna. Kisi musalman per naam lay ker lanat kerna jaiz nahi, wasf e ajmali say lanat jaiz hai, jaise jhooton aur zaniyon per khuda ki lanat, un kuffar per bhi lanat jaiz hai jin ka kufr per merna yaqeeni ho chuka, jaise abu jahl aur abu lahb waghaira.

 1. Yani her Nabi ki dua qabool hoti hai, agar un ki dua khilaf e taqdeer ho to un ko dua mangnay say rok diya jata hai, rad woh bhi nahi hoti.
 2. Quran ho ya koi aur asmaani kitab, lafzi zyad’ti ho ya manwi, is say woh log ibrat pakrain jinhon ne tafseer e quran ko khail samjh liya hai, aur ayat k woh mani rekhtay hain jo aaj tek kisi momin kay khayal main bhi na the.
 3. In ka zikr pehle aa chuka hai (click here)
 4. Yani logon ki khilaf e marzi un ka najaiz hakim ban janay wala, jaisa aaj kal ho reha hai. Khayal rahay k qaum ya mulk kay bigarnay ki surat main us ko sanbhalnay kay liye hukumat hath main laina sunnat e Hazrat Yousaf hai.
 5. Yahan woh hakim murad hain jo mulk ko bigarnay kay liye hakim banain, fasiqon ko martabay dain, ulama aur oliya ko zaleel kerne ki koshish kerain.
 6. Yani Makkah Mukarrama ki hadood main fitna, fasad, shikar, darkht girana waghara. Woh kaam kernay wala jisay ilm kay zeriye se wahan haraam kaha gaya hai.
 7. Yani Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki aulad ki behurmati, un per zulm o sitam kernay wala. Aulad e Rasool (SalAllaho Aliehe Waslam) aulad e Fatima Zahra hai, in ki tazeem deen main dakhil hai. Jab qurb e Kaaba ki wajha say haram ki zameen ka ehtraam hai, to qarabat e Mustafa (SalAllaho Aliehe Waslam) ki wajha se sadaat karaam ka ehtraam yaqeenan lazim hai. Ya is jumla kay mani ye bhi ho saktay hain k jo meri aulad ho aur Allah kay haraam ko halal janay us per lanat hai. Agarcha jurm sab kay liye bura magar sadaat kay liye zyada bura, is say sadaat hazraat ko ibrat pakarni chahiye, woh apnay baap dadaon ka namuna banain, sirf syed honay per fakhr na kerain.
 8. Haqeer jaan ker sunnat e Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) chornay wala. Sunnat mo’akkada (jis ki takeed ki gyi) ho ya ghair mo’akkada,  za’ida (paida ki hui) ho ya huda (hidayat, seedha rasta), is ko haqeer jan’na mazak urana qat’an kufr hai. Sunnat e huda hamaisha chornay wala Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) ki aik shifa’at say mahroom hai.

Popularity: 41% [?]

Post to Twitter Tweet This Post

Share this Post:
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes